Grote belangstelling VDN-initiatief ‘Oproep voor dansprojecten’

Nieuws, november 2016, Danswereld in Nederland leeft en is initiatiefrijk. 

De VDN heeft in totaal 43 projectvoorstellen ontvangen vanuit verschillende delen van Nederland. De voorstellen laten tevens een gevarieerd beeld van dansstijlen zijn.

Op 8 januari 2017 sloot de inschrijving voor het VDN-initiatief ‘Oproep voor dansprojecten’. Van de 43 inzendingen heeft het overgrote gedeelte betrekking op een publieksactiviteit, bijvoorbeeld een dansevenement. Niettemin, zijn er negen projecten ingestuurd die zich bewegen op bestuurlijk vlak.

Alle projecten samen, tellen op tot een som van EUR 156.525 financiële steun die wordt gevraagd aan de VDN. Deze gevraagde steun overstijgt ruim het beschikbare budget van EUR 10.000.

In de volgende fase van dit VDN-initiatief zal worden nagegaan of de projecten aan de indieningsvoorwaarden voldoen. Daarna zal elk project dat hieraan voldoet worden getoetst aan de hand van de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

In februari worden alle inzenders op de hoogte gesteld of hun project is geselecteerd voor de pitch ronde, of dat het project helaas afvalt. De keuze hiervan, ligt geheel bij het VDN-bestuur.

Op basis van de beoordeling en de pitches zullen de projecten wel of niet financiële steun toegekend krijgen.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het VDN-initiatief? Volg ons op Facebook (www.facebook.com/dansers.net) of ga naar onze website www.dansers.net.

 

 

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>