Winnaars Oproep voor Dansprojecten bekend

Eind 2016 deed de VDN een oproep aan de danswereld in Nederland. Organisaties en individuen (gesteund door een dansorganisatie) konden projectvoorstellen op gebied van dans insturen en maakten kans op financiële steun van dansersvereniging VDN om hun plan te realiseren. Het resultaat: in totaal zijn 43 projectvoorstellen ontvangen en zeven krijgen nu financiële steun van de VDN.

Het gevraagde bedrag van de 43 projectvoorstellen samen was EUR 156.525. Er moesten dus keuzes gemaakt worden, want er was (slechts) EUR 10 000 beschikbaar. Op basis van de vooraf bepaalde criteria zijn alle projecten door het VDN-bestuur beoordeeld. Een flinke klus.

Methode van beoordeling

Uit een eerste evaluatieronde bleek dat 26 projecten voldeden aan de basiscriteria voor deelname. Zij gingen door naar de tweede evaluatieronde. In deze tweede ronde zijn alle projecten gescoord op de vooraf bekend gemaakte beoordelingscriteria:

1. Gericht op bevorderen dans/danssport in Nederland;
2. Geschikt en zichtbaar voor groot publiek;
3. Dansers hebben een actieve rol in het project;
4. Haalbaarheid en impact;
5. Originaliteit.

De vijf projecten met de hoogste scores kwamen direct in aanmerking voor financiële steun. Voor nog eens drie projecten zijn pitches gehouden. Uiteindelijk krijgen twee daarvan een bijdrage.

De winnaars

In totaal is door het VDN-bestuur EUR 9690 toegekend aan deze zeven projecten:

Zie hier meer info over de winnaars VDN initiatief Oproep voor dansprojecten.

Met deze organisatoren heeft het VDN-bestuur afspraken gemaakt over voorwaarden voor en moment van financiering. De voortgang van deze projecten zal het komende jaar gemonitord worden.

De toekomst
De reden voor de VDN om deze oproep eind 2016 te doen, is omdat de vereniging in opheffing is. Tijdens de ledenvergadering 2016 is er besloten om het overgebleven opgebouwde kapitaal binnen de danswereld te besteden aan projecten die in lijn zijn met het gedachtegoed van de vereniging.

Het VDN-bestuur meent dat deze projecten een waardige bestemming zijn van de opgebouwde middelen. De activiteiten zijn vernieuwend, gedurfd en passievol. Een bezoek aan de evenementen en promotie van deze activiteiten wordt door het VDN-bestuur van harte toegejuicht!

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>