De VDN is de Vereniging van Dansers in Nederland

De VDN is momenteel in opheffing. Van origine was de verenging actief binnen de stijldanswereld, maar heeft later haar werkveld verbreed. Het lidmaatschap stond open voor alle dansers en dansliefhebbers in Nederland.

Sinds de oprichting van de VDN, in juni 2006, richt zij zich op:

  • Belangenbehartiging voor dansers
  • Informatie op maat
  • Veel collectieve voordelen op dansgebied
  • Voor wedstrijddansers: toegang tot danswedstrijdcircuit

Wat heeft de VDN bereikt?
Afgelopen jaren is er gewerkt aan verschillende projecten. Denk aan collectieve voordelen voor dansers met de VDN Danspas, een zorgverzekering voor dansers, korting op dansmagazines en een onafhankelijke wedstrijdkalender met daarin wedstrijden van alle stijldanssportbonden.

Dansers een stem geven binnen de danswereld is altijd het belangrijkste doel geweest. De VDN heeft de afgelopen jaren op dit vlak een belangrijke bijdrage kunnen leveren en ziet dit doel op een aantal vlakken behaald:

  • De Nederlandse Algemene Danssport Bond (gericht op stijldansen) is inmiddels gedemocratiseerd;dansers hebben alle mogelijkheden voor zeggenschap in de bond;
  • Ook ligt de blauwdruk klaar voor de Nederlandse Dans Federatie, en in die blauwdruk staat de danser 100% centraal. Om dit tot stand te brengen is samengewerkt met zo’n 15 landelijke dansorganisaties voor verschillende dansvormen.

Vereniging in opheffing – het stokje doorgeven
Er liggen nog vele kansen om het danslandschap in Nederland mooier te maken. Maar na 10 jaar heeft de VDN besloten het ‘stokje door te geven’ aan een nieuwe generatie dansliefhebbers die zich voor dans in Nederland in willen zetten. Lees hier het voorstel voor de opheffing van de VDN dat in juni 2016 is goedgekeurd door de leden (pdf).

Met dit in gedachten wil de VDN het overgebleven kapitaal binnen de vereniging graag goed besteed zien binnen de danswereld en de opgebouwde diensten overdragen. Hiervoor doet VDN een oproep aan dansers en makers om een projectvoorstel in te dienen. De beste voorstellen zal de VDN financieel steunen om realisatie mede mogelijk te maken.

Meer informatie over de VDN: